Abo Turibo

Turi Ikinyamakuru Itoroshi gisohoka buri cyumweru kandi amakuru yose turayatangaza uko tuyabonye ,Ikinyamakuru Itoroshi kandi wagisanga kuri Internet kuri www.itoroshinyayo.com ,tugira na Facebook page y’Ikinyamakuru Itoroshi ,Jya kuri Facebook wandikemo Ikinyamakuru Itoroshi uzayibona .Ikinyamakuru Itoroshi nicyo cyonyine kigira amakuru y’ukuri kandi mu gihugu hose turahagera duhamagare utubwire aho uri turahagusanga uduhe amakuru .Kiramurika hose kikahagera
0783664450